Xoá ảnh không dùng trong WordPress tự động cắt ảnh ra nhiều

“QC: dịch vụ vận tải Ngọc Phát cho thue xe cau quan 1 chất lượng uy tín, xe chính chủ” Nhiều bạn gặp phải trường hợp Theme WordPress tự động cắt ảnh khi…

Code hiển thị archive description trên WordPress

“QC: dịch vụ vận tải Ngọc Phát cho thue xe cau quan 1 chất lượng uy tín, xe chính chủ” Nhiều theme wordpress của các bạn đang sử dụng không hỗ trợ hiện…

Thay đổi nút add to cart thành mua hàng trong Woocommerce WordPress

“QC: dịch vụ vận tải Ngọc Phát cho thue xe cau quan 1 chất lượng uy tín, xe chính chủ” Làm web wordpress bán hàng sử dụng plugin Woocommerce được đa số các…

Cách chỉnh sửa bản quyền ở Footer của theme WordPress

“QC: dịch vụ vận tải Ngọc Phát cho thue xe cau quan 1 chất lượng uy tín, xe chính chủ” Xóa bản quyền của theme WordPress các bạn làm như sau, mình lấy…

Cách bật trình soạn thảo cũ của WordPress khi tạo bài viết mới

“QC: dịch vụ vận tải Ngọc Phát cho thue xe cau quan 1 chất lượng uy tín, xe chính chủ” Nhiều bạn làm blog đã quen với trình soạn thảo cũ của WordPress rồi nên…