Code hiển thị archive description trên WordPress

“QC: dịch vụ vận tải Ngọc Phát cho thue xe cau quan 1 chất lượng uy tín, xe chính chủ” Nhiều theme wordpress của các bạn đang sử dụng không hỗ trợ hiện…

Code chuyển http sang https bằng .htaccess đơn giản

“QC: dịch vụ vận tải Ngọc Phát cho thue xe cau quan 1 chất lượng uy tín, xe chính chủ” Hiện nay đa số các website hoạt động trên giao thức https vì…