Thay đổi nút add to cart thành mua hàng trong Woocommerce WordPress

"QC: dịch vụ vận tải Ngọc Phát cho thue xe cau quan 1 chất lượng uy tín, xe chính chủ"

Làm web wordpress bán hàng sử dụng plugin Woocommerce được đa số các bạn lựa chọn bởi nó đầy đủ tính năng của 1 trang bán hàng online hiện nay. Song những bạn sử dụng bản miễn phí sẽ gặp một số lỗi mà làm ảnh hưởng đến tương tác của khách hàng khi mua hàng online. Lỗi thường gặp này là nằm ở nút “add to cart“, “thêm vào giỏ hàng” các bạn muốn sửa đổi chữ “add to cart” thành chữ “mua hàng” hay bất kỳ chữ nào theo ý của mình. Sau đây hướng dẫn các bạn đoạn code thay đổi nút add to cart thành chữ mua hàng trong woocommerce.

Các bạn vào trong Admin => Appearance >> Theme Editor >> chọn file functions.php dán đoạn code sau:

/** //thay doi add to cart thanh mua hang */
add_filter( ‘add_to_cart_text’, ‘woo_custom_cart_button_text’ ); // < 2.1 dành cho phiên bản woocommerce dưới 2.1
add_filter( ‘woocommerce_product_single_add_to_cart_text’, ‘woo_custom_cart_button_text’ ); // 2.1 + phiên bản woocommerce trên 2.1

function woo_custom_cart_button_text() {
return __( ‘add to cart’, ‘woocommerce’ );
}

Các bạn thay chữ “add to cart” thành chữ “mua hàng” hoặc chữ nào các bạn muốn đặt cho nút mua hàng. Save lại và ra web kiểm tra đã thay đổi hay chưa.

Ngoài ra còn có 1 vấn đề nữa là khi các bạn bấm vào nút mua hàng thì không chuyển đến trang chi tiết sản phẩm mà chuyển thẳng đến trang giỏ hàng. Nhiều bạn không muốn như vậy sẽ ảnh hưởng đến qua trình tìm hiểu sản phẩm của khách hàng khi mua hàng online. Để khắc phục trường hợp này các bạn làm như sau:

Vào cài đặt Woocommerce => sản phẩm => chọn “Chuyển đến trang giỏ hàng sau khi bổ sung thành công” như hình dưới

Sau đó lưu lại và ra web kiểm tra đã chuyển đến trang chi tiết sản phẩm chưa nha. Nếu chưa được thì các bạn dán đoạn code sau trong file functions.php:

/** //thay thế nút add to cart thành nút xem sản phẩm */
add_filter( ‘woocommerce_loop_add_to_cart_link’, ‘ts_replace_add_to_cart_button’, 10, 2 );
function ts_replace_add_to_cart_button( $button, $product ) {
if (is_product_category() || is_shop()) {
$button_text = __(“Add to cart”, “woocommerce”);
$button_link = $product->get_permalink();
$button = ‘<a class=”button” href=”‘ . $button_link . ‘”>’ . $button_text . ‘</a>’;
return $button;
}
}

Các bạn thay đổi chữ “Add to cart” thành chữ “Mua hàng” hoặc thành chữ khác các bạn muốn đặt cho nút mua hàng. Sau khi dán code xong các bạn “save” lại. Ra web kiểm tra nhé. Chúc các bạn thành công.

Blog sinhvienit.edu.vn cung cấp và chia sẻ thông tin hữu ích. Chúng tôi không kinh doanh bất kỳ sản phẩm nào hay dịch vụ nào, toàn bộ thông tin đánh giá sản phẩm/dịch vụ nhằm giúp bạn hiểu rõ về sản phẩm/dịch vụ hơn trước khi quyết định mua.

Sinhvien IT

Lh zalo: 0344766739 để trao đổi thêm thông tin hợp tác đăng tin quảng cáo, dịch vụ viết bài, mua backlink

Related Posts