Cách thực hiện các kỹ thuật trượt grind và slide

"QC: dịch vụ vận tải Ngọc Phát cho thue xe cau quan 1 chất lượng uy tín, xe chính chủ"

Các kỹ thuật trượt grind và slide là những phần quan trọng trong trượt ván và yêu cầu kỹ năng và sự cân nhắc. Dưới đây là một số cách thực hiện các kỹ thuật trượt grind và slide phổ biến:

 

50-50 Grind: Đây là một kỹ thuật grind cơ bản. Để thực hiện 50-50 grind, bạn cần:

 

   – Tiếp cận vật cản như bục trượt, rail (thanh sắt) hoặc ledge (dải đá) với tốc độ ổn định.

   – Khi bạn tiếp cận vật cản, đặt bàn chân trên vật cản với một chân ở phía trước và một chân ở phía sau.

   – Đồng thời, sử dụng trọng tâm của bạn để duy trì sự cân bằng trên vật cản và trượt dọc theo nó.

   – Giữ thăng bằng và khi bạn đến gần cuối vật cản, sử dụng động lực để thoát ra khỏi nó.

 

Nose Grind và Tail Grind: Đây là các kỹ thuật grind khác nhau, trong đó bạn sử dụng phần đầu hoặc phần đuôi của ván trượt để trượt trên vật cản. Các bước để thực hiện nose grind và tail grind tương tự như kỹ thuật 50-50 grind, nhưng bạn đặt phần đầu hoặc phần đuôi của ván trượt lên vật cản thay vì đặt cả hai chân.

 

Boardslide: Đây là một kỹ thuật slide phổ biến. Để thực hiện boardslide, bạn cần:

 

   – Tiếp cận vật cản với tốc độ ổn định.

   – Khi bạn tiếp cận vật cản, đặt một chân lên vật cản, gọi là “slide foot” (chân trượt), và chân còn lại trên ván trượt.

   – Đồng thời, sử dụng trọng tâm và slide foot để trượt dọc theo vật cản.

   – Khi bạn đến gần cuối vật cản, sử dụng động lực và slide foot để thoát ra khỏi nó.

 

Lipslide: Lipslide tương tự như boardslide, nhưng bạn đặt chân trượt lên vật cản và chân còn lại nằm phía bên trong vật cản. Các bước để thực hiện lipslide tương tự như boardslide, nhưng bạn áp dụng áp lực lên slide foot và sử dụng trọng tâm để trượt dọc theo vật cản.

 

Khi thực hiện các kỹ thuật trượt grind và slide, luôn nhớ các nguyên tắc an toàn và tuân thủ các quy tắc của khu vực trượt. Bắt đầu với các vật cản dễ dàng và tăng dần độ khó khi bạn trở nên thành thạo hơn. Hãy luyện tập và cải thiện kỹ thuật của bạn dưới sự giám sát của người hướng dẫn hoặc trong một môi trường an toàn để đảm bảo sự an toàn và tiến bộ của bạn trong trượt ván.

Feeble Grind: Feeble grind là một kỹ thuật grind nâng cao. Để thực hiện feeble grind, bạn cần:

 

   – Tiếp cận vật cản với tốc độ ổn định.

   – Khi tiếp cận vật cản, đặt một chân lên vật cản và chân còn lại trên ván trượt.

   – Chân trượt của bạn sẽ đặt trên vật cản theo hướng ngược với ván trượt, trong khi chân còn lại nằm phía trước vật cản.

   – Sử dụng trọng tâm và chân trượt để duy trì sự cân bằng và trượt dọc theo vật cản.

   – Khi bạn đến gần cuối vật cản, sử dụng động lực để thoát ra khỏi nó.

 

Smith Grind: Smith grind cũng là một kỹ thuật grind nâng cao. Để thực hiện smith grind, bạn cần:

 

   – Tiếp cận vật cản với tốc độ ổn định.

   – Khi tiếp cận vật cản, đặt chân trượt lên vật cản và chân còn lại trên ván trượt.

   – Chân trượt của bạn sẽ đặt trên vật cản theo hướng cùng với ván trượt, trong khi chân còn lại nằm phía trước vật cản.

   – Sử dụng trọng tâm và chân trượt để duy trì sự cân bằng và trượt dọc theo vật cản.

   – Khi bạn đến gần cuối vật cản, sử dụng động lực để thoát ra khỏi nó.

 

Bluntslide: Bluntslide là một kỹ thuật slide khác nhau. Để thực hiện bluntslide, bạn cần:

 

   – Tiếp cận vật cản với tốc độ ổn định.

   – Khi tiếp cận vật cản, đặt chân trượt lên vật cản và chân còn lại trên ván trượt.

   – Chân trượt của bạn sẽ đặt trên vật cản theo hướng ngược với ván trượt, trong khi chân còn lại nằm phía bên trong vật cản.

   – Sử dụng trọng tâm và chân trượt để duy trì sự cân bằng và slide dọc theo vật cản.

   – Khi bạn đến gần cuối vật cản, sử dụng động lực để thoát ra khỏi nó.

 

Lưu ý rằng các kỹ thuật grind và slide nâng cao đòi hỏi kỹ năng, sự cân nhắc và kinh nghiệm. Hãy đảm bảo rằng bạn đã nắm vững các kỹ thuật grind và slide cơ bản trước khi thử các kỹ thuật nâng cao. Hãy luyện tập trong một môi trường an toàn và luôn tuân thủ các quy tắc an toàn khi trượt ván.

http://TennisBest.info

Blog sinhvienit.edu.vn cung cấp và chia sẻ thông tin hữu ích. Chúng tôi không kinh doanh bất kỳ sản phẩm nào hay dịch vụ nào, toàn bộ thông tin đánh giá sản phẩm/dịch vụ nhằm giúp bạn hiểu rõ về sản phẩm/dịch vụ hơn trước khi quyết định mua.

Related Posts